Samuel Finley Breese Morse

Samuel Finley Breese Morse

1791 április 27-én született az Egyesült Államokban a Boston melletti Charlestownban, (MA). Jedidiah Morse, lelkipásztor ismert földrajztudós, valamint Elizabeth Ann Finley Breese gyermekeként.
1805-ben, 14 évesen, Samuel Morse a Yale egyetemen végezte tanulmányait, ahol különc diáknak számított. Érdeklődését az akkoriban fejlődésnek indult elektromossági kérdések keltették fel, illetve kicsi portrék festésével töltötte idejét, melyeket barátairól, évfolyamtársairól, tanárairól készített.
1810-ben végez az egyetemen, visszatér szülővárosába, ahol festői ambíciói ellenére szülei könyveladói pályára küldik. Írnok lesz Daniel Mallory, apja bostoni kiadójánál.
1811 Júliusában beiratkozik a Londoni Művészeti Királyi Akadémiára, ahonnan 1815 októberében tér vissza és nyit egy stúdiót Bostonban.
1816-ban Concordban találkozik az akkor 16 éves Lucretia Pickering Walker-el, akit 1818 szeptermber 29-én elvesz feleségül. 1 évvel később szeptember 2-án megszületik első lánya, Susan Walker Morse.

1820-ban a dán származású fizikus, Hans Christian Oersted, felfedezi, hogy az elektromos áram egy kábelben mágneses mezőt hoz létre, mely képes kitéríteni egy iránytűt. Ezt a tulajdonságot lehet végső fokon telegráf készítésére használni.

Egy felkérésre 1822 -ben Morse elkészíti a Kongresszus és a Legfelsőbb Bíróság több tagjának festményét, ám a kiállított képek nem nyerik el a közönség tetszését.
1823 március 17-én megszületik második gyermeke, Charles Walker Morse. Nem sokkal később Morse stúdiót nyit New Yorkban. 1825-be Morse a város felkérésére 1000 dollárért megfesti Lafayette márki portréját, aki akkor látogat utoljára az Államokba. 1825 január 7-én ismét fia születik, James Edward Finley Morse. Egy hónappal később felesége, február 7-én, hirtelen 25 éves korában elhunyt. Morse már csak a temetés után ér haza.
Novemberben megalakul a New Yorki Rajzoló Szövetség, melynek Morse lesz az elnöke.

Még ebben az évben William Sturgeon felfedezi az elektromágnest, mely fontos kellékévé válik majd a telegráfnak.

Morse barátságos, művelt ember volt, és szenvedélyes a konzervatív politikában. Természetes vezető, alapítója és első elnöke a Nemzeti Tervezési Akadémiának (1826-45). New York polgármesteri illetve kongresszusi helyért folyó küzdelmeiben azonban vereséget szenved
1826 Június 9-én elhunyt édesapja és 2 évvel később édesanyja is.
1827-ben Morse a Columbia egyetemen tart előadásokat, ahol ugyanekkor James Freeman Dana professzor egy előadássorozatot tart az elektromágnesességről. Barátságuknak köszönhetően Morse közelebb kerül az elektromágnesességhez.
1829 novemberében, gyermekeit a család más tagjaira bízva, Európába hajózik, találkozik Lafayette-el. Rómában, a Vatikán galériában folytatja a festést, valamint 3 évig tanul Európa szerte. Rövidesen azonban felhagy a festéssel és minden idejét a telegráfnak szenteli.

1831 ben az amerikai tudós, Joseph Henry bejelenti egy erős elektromágnes megalkotását, ami több rétegű szigetelt kábelekből készült. Demonstrálja a jeltovábbítás lehetőségét, illetve felveti egy telegráf ötletét.
1832-ben a Sully hajón európai útjáról való visszatérése közben hall egy beszélgetést a felfedezett elektromágnesről és megfogant benne egy elektromos telegráf ötlete, rögtön terveket is készít illetve egy pont-vonal kódot vázlatfüzetében.
1835 őszére elkészít egy felvevő telegráfot, ami egy papírszalagot mozgat, és megmutatja néhány barátjának. Valószínűleg neki volt az első működő telegráfja, melyet a new york-i egyetem épületében helyezett el, ahol művészetet tanított. Szegény ember lévén, Morse modellje nyersanyagokból állt össze, egy vászondarab tartotta össze, egy házi készítésű elem és egy öreg óra a papír mozgatására, melyen pontok és vonalak rajzolódtak ki. 1836 januárjában megmutatja egyik kollégájának Dr. Leonard Gale professzornak.

1836 tavaszán veszít a new york-i polgármester választáson ahol csak 1496 szavazatot kap.

1837 tavaszán Dr. Gale-nek egy relé terveit mutatja meg, ahol egy áramkör arra van, hogy ki-, be- kapcsoljon egy másikat . Segítségéért cserébe, (feszültség növelés az elektromágnes körüli forgatások számának növelésével) a professzor betársul Morse mellé, és rész tulajdonosa lesz a telegráf jogainak. Novemberre üzeneteket tudnak küldeni 10 mérföldes kábelen. Szeptemberben Alfred Vail, Morse egy ismerőse, is társ lesz, főleg anyagi lehetőségei, mechanikai ismeretei, valamint családja new jersey-i vas munkái miatt, ami nagyban segít a telegráf megépítésében.

Ugyanebben a hónapban Dr. Charles T. Jackson, Morse ismerőse a Sully hajóról, követelést nyújt be, hogy őt ismerjék el a telegráf feltalálójának. Morse állásfoglalásokat kér és kap, azoktól, akik akkor jelen voltak a hajón, ezek őt igazolják. Ez volt az első jogi vita, azokból amikkel Morsenak szembe kellett néznie.

1837 szeptember 28-án Morse szabadalmi kérelmet nyújt be, amit úgy jellemzett mint vonalakat és pontokat tartalmazó kód számok ábrázolására, mely egy szótárt ad ami a számokat szavakká alakítja, és egy fűrészfogú írógép a jelek küldésére.

Angliában William Fothergill Cooke és Charles Wheatstone szabadalmi kérelmet nyújtanak be, saját 5 tűs telegráf-rendszerükre. Az ötletet egy Orosz tervezésű kísérleti galvanométer telegráf ihlette
1838 januárjában Morse szakít a telegráf szótárral, ahol a számok szavakat jelentenek, és egy betű szótárt használ helyette. Ezzel kiküszöböli, hogy a szavakat kódolni és dekódolni kelljen.
Január 24-én megmutatja az egyetemen barátainak.
Február 8-án a Philadelphiai Franklin Intézet-ben demonstrálja a szerkezetet, majd később a szenátus kereskedelmi bizottságának is.
Február 21-én Martin Van Buren elnöknek valamint kormányának mutatja be.
Márciusban F. O. J. Smith a kereskedelmi bizottság elnöke is betársul negyediknek a telegráf üzletbe.
Április 6-án Smith egy 30 000 dolláros csekket ad át, 50 mérföldes telegráf vonal építésére, de a csekket nem váltják be. Smith eltitkolja részesedését, és mandátumát végig viszi.
Májusban Morse európai körútra indul, hogy levédesse találmányát, Angliában, Franciaországban és Oroszországban. Angliában Cooke üzembe helyezi saját telegráfját a London blackwall vasútvonalon.
Egy kiállításon New Yorkban Morse 10 szót vitt át percenként. Eltekintett szótárának használatától, közvetlenül használva a pont-vonal kódot betűk helyett. Annak ellenére, hogy később változtatásokat eszközölt, a Morse-kód standardé vált világszerte.

Dagerrotípiás kép Morseról

1839 -ben Párizsban Morse találkozik Louis Daguerre -el, a dagerrotípia (korai fényképészeti rendszer) feltalálójával, és publikálja az első amerikai leírást a fényképészetről. Morse az elsők között foglalkozik dagerrotípiával az Egyesült Államokban.
1840 -ben Morse anyagi támogatást kap a telegráfjához az Államokban. Valamint egy dagerrotípián alapuló portré stúdiót nyit New Yorkban John William Draperrel ahol többeket tanítanak, köztük pl. Mathew Brady-t, a későbbi polgárháború fotósát.
1841 tavaszán ismét harcba száll New York polgármesteri címéért folyó küzdelembe. Egy koholt cikk jelenik meg, miszerint visszalépett, így a nagy zűrzavarban, csupán néhány 100 szavazatot kap.

1842 októberében víz alatti átvitellel kísérletezik, és sikeresen hajtja végre a Battery és Governor's Island közötti 2 mérföldes szakaszon, New York kikötőjénél.
1843 március 3-án a Kongresszus megszavaz 30 000 dollárt egy Baltimore Washinton kísérleti vonal építésére. Néhány hónappal később megkezdik a munkálatokat, elöször föld alatti csövekbe helyezik a kábel, de amikor az kudarcba fullad, oszlopokra helyezik.

What hath God wrought?

1844 május 24.
Számok könyve: 23:23 mit akar tenni az Isten.
Mózes Könyve IV: 23:23 mit mívelt Isten!

A munka jól haladt, és 1844 májusára az első városközi, elektromágneses telegráf vonal készen állt. Ezután a washingtoni Kapitólium épületéből, Morse elküldött egy bibliai idézetet, mint az első formális üzenet a Baltimoreba menő vonalon.
1845 tavaszán Morse az egykori postaügyi minisztert, Amos Kendall -t választja, hogy ügynökük legyen. Májusban Kendall és Smith megalapítják a Mágneses telegráf Vállalatot, hogy kibővítsék a vonalat Baltimoreból Philadelphiáig és New Yorkig.

1845 nyarán Morse visszatér Európába, hogy előmozdítsa és biztosítsa telegráf jogait.

1846 nyarára elkészül a bővítés.New York most már össze van kötve Washintonnal, Bostonnal és Buffaloval, és különböző telegráf vállalatok alakulnak. Morse jogai fenyegetésnek vannak kitéve, különösen Henry O'Reily cégeitől.

1847-re, elégséges pénzzel a telegráfból, Morse végül képes volt, elszórtan élő családját összehozni egy bőséges vidéki házban, a Hudson folyó mellett.

Locust Grove - (Sáska Liget)


1848 augusztus 10-én Morse elveszi Sarah Elizabeth Griswoldot, másodunokatestvérét. Házasságukból négy gyermek születik.

1850 -re körülbelül 1200 mérföldnyi telegráf vonal van 20 cég üzemeltetésében.
1852 -ben sikeresen lefektetik a La Manche csatorna alatti telegráf kábel, így London és Párizs is össze van kötve.
1854 -ben a Legfelsőbb Bíróság megerősíti Morse jogait, ezután minden cég köteles fizetni neki, aki az ő rendszerét használja, ezen felül szabadalmát további 7 évre meghosszabbítják.
1856 több cég egyesüléseként megalakul az Egyesült Nyugati telegráf Vállalat

Morse sikertelenül száll harcba a Kongresszusi helyért Poughkeepsie körzetében
1858 Szemtember 1-én 10 európai kormány 400 ezer francia frank jutalmat ad Morsenak, a telegráf feltalálásáért.

1857-58 között 3 kisérlet is kudarcba fullad az első transzatlanti kábel lefektetéséhez, melyet Morse és Cyrus W Field cége közösen próbált megvalósítani. Végül 1858 augusztus 16-án az első üzenetet Viktória királynőtől Buchanan elnökhöz sikerül elküldeni, ám egy hónap múlva a rendszer elromlik.
1859 -ben a Mágneses telegráf Vállalat része lesz a Field Amerikai telegráf Vállalatának
1861-re megépül az első kontinenst átszelő vonal, Californiáig.
1865-ben megalakul a Nemzetközi telegráf Szövetség, hogy felállítsa a szabályait és szabványait a telegráf iparnak.

Ugyanebben az évben elkészül az Atlanti-óceán alatti kábel, illetve kijavítják a régebbi próbálkozásokat is. Végül fúziónál az Egyesült Nyugati telegráf és az Amerikai telegráf Válallat, létrehozva ezzel az Egyesült Államok legnagyobb telegráf Vállalatát.

1871 -ben szobrot állítanak Morsénak a Central Parkban.
Későbbi éveiben Morse elérte az elismerést hazájában és külföldön egyaránt. Vagyonos emberként, nagyvonalúan ajándékozott pénzt egyetemeknek, beleértve a Yale-t és a Vassar-t, illetve jóakaratú közösségeknek, és szegény művészeknek.

80 évesen, tüdőgyulladásban hunyt el, New Yorkban, 1872 április 2-án.
A brooklyni Greenwood temetőben nyugszik.

Telegráf